preload

Bygget fortgår med flera frå ...

Skrivet: Sep 01, 2012

Eventuellt sista sprängningen av Engelbrekts skolgård och Tyskbagarberget kanske genomfördes i måndags. Skador har uppstått i de flesta fastigheter i området och Engelbrektskyrkan. Informationen om bygget har från början varit urusel till att senare bli bättre. Dock räknar staden med att alla boenden i området har internet och kan titta på stadens hemsida för information. Information om arbete som numera sker under helger och ibland nätter har gått många förbi. Mail från platsvärd Johan Åhström och flera andra på bygget besvaras inte alls eller ibland efter ca 2 månader?!?

Vad som är sant eller ej med bygget kan man fortfarande tvivla på tyvärr.

En gasledning sprängdes av misstag sönder i juni. Enligt entreprenörer på plats från Stockholm gas berodde det på sprängningarna ca 3 m ifrån. Det medförde att minst en fastighet blev av med matlagningsmöjligheter under några veckor. Enligt Johan Åhström, platsvärd för projektet Sädesärlan, är det deras preliminära bedömning att de inte var skyldiga?!? Man får anta att ledningen självsprängt, för det kan inte ha med de 9 månaders sprängningar som gjort att sprickor uppstått i husen mycket längre ifrån! :)

När detts krivs har dryga 10 000 visningar gjorts på ”videokanalen”.

Boende i området har filmat och på olika sätt dokumenterat vad som försegår på skolgården…

http://www.youtube.com/stadenful?gl=SE&uid=dsDykyL3E8cJK9DP-rClHg

Mark och sprängningsarbetena tog (precis som vi sa för ca 5 år sedan) dryga 9 månader. På första mötet med  boenden och föräldrar på skolan hävdade Veidekke 3 månader?!?

Läs mer

Han flydde från skräckbygget ...

Skrivet: Apr 25, 2012

“Bostadsbygget vid Engelbrektsskolan har blivit en mardröm för grannarna. De klagar på damm, sprickor och höga bullernivåer. Stefan Permander har lämnat sitt hem–med ett ständigt pipande i öronen.”

Läs mer om skräckbygget på skolgården i dagens  “Mitt i Östermalm” (24/4 2012), sidan 5: http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_miio#

Läs mer

Engelbrekts skolgård idag! ...

Skrivet: Mar 29, 2012

Engelbrekts skolgård mars 2012

Klicka på Läs mer för fler bilder

Läs mer

Boende engagerar sig i radion ...

Skrivet: Mar 17, 2012

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3117&artikel=4974173


1.37 in i programmet pratar boende Stefan om bygget på Engelbrektsskolan i nattradion

Läs mer