preload

Länkar i Media


Svenska Dagbladets krönikör Anna Larsson skriver i sin kolumn den 23 april om vikten av spontan lek – att föräldrar behöver prioritera kaoset framför det organiserade. Tänkvärt i dessa dagar då den spontana lekytan planerar att försvinna på Stockholms skolgårdar – Engelbrektsskolan först. Läs kolumnen här:
DN tog in en insändare om det planerade skolgårdsbygget.

”Amalgambyggandet som Stockholms politiker genomför i staden just nu genom att täppa igen varenda skolgård och fri yta som finns med nya trista nyfunkishus tillför ingenting mer än några ynka ytterligare bostadsrätter. Staden förfulas. Allt byggs för att tillfredsställa de enskilda politikernas ego. Visst behöver staden växa, men satsa i stället på att utvidga staden och satsa på att förbättra kollektivtrafiken mellan områden. Slå exempelvis ihop Solna med Stockholm – inte lätt kanske men rätt.” 

Läs mer här:
I Östermalmsnytt december 2009 finns en insändare av Ylva Hedenquist med anledning av det planerade bygget på Engelbrektsskolan.
Nu slänges 1000 elever ut – Fritt efter Nu tändas tusen juleljus av Emmy Köhler
Nu slänges tusen elever ut
 Från skolgårdens ljusa rund
Och tusen, tusen elever sprids
 Över stadens djupgrå grund
Och över skola och kvarter i kväll 
Går Stadens trista bud
Att nu ska skolan tömmas snabbt 
Men ingen vet än vart
Du, elev i Engelbrektsskolan 
Åh, höj Din starka röst
Låt den gjuta hopp och frid 
I varje förälders bröst
I Alvendals hjärta, armt och mörkt 
Sänd Du en stråle blid
En stråle av Guds kärleksljus
I signad juletid
Ylva Hedenquist
I  Östermalmsnytt våren 2010 skriver signaturen Annica om att det planerade bygget på Engelbrektsskolan ska stoppas. 

Läs artikeln här:
Mattias Malmnäs och Erik von Essen har skrivit var sin insändare om det planerade bygget på Engelbrektsskolan i Östermalmsnytt våren 2010. Här är länken:
http://viewer.zmags.com/publication/5ee38aed – /5ee38aed/40

Byggs det för mycket på Östermalm? Följ och delta i debatten i Östermalmsnytt om bygget på Engelbrektsskolan:  http://www.direktpress.se/ostermalmsnytt/Asikt/Debatt/Debatt-Rockkon/

Lärare/konsult gör klipp – säljer av Engelbrektsskolans skolgård och grönmärkta byggnader: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/242932-larare-gor-klipp-saljer-skolgard

“Ett 20-tal debattörer — med komikern Mikael Tornving i spetsen — skriver i dag under en debattartikel på Politikerbloggen” 

Läs hela artikeln här: http://www.politikerbloggen.se/2009/06/10/21041/

Stockholm måste skaffa sig en tydlig hållning till innerstadens kulturhistoriska värden. Det kräver länsstyrelsen, som varnar för konflikter mellan exploateringsintressen och viktiga kulturmiljövärden, skriver Svenska Dagbladet onsdagen den 4 november 2009. I artikeln menar Länsstyrelsen att staden glömmer kulturmiljövärdena i sin iver att bygga igen alla gluggar. Äntligen är det en myndighet som reagerar. hoppas nu bara att detta också sätter stopp för vansinnesplanen att bygga på Engelbrektsskolans skolgård.
Läs mer här: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3748313.svd

Blåfrusna demonstranter skanderade i mörkret utanför Stadshuset inför kommunfullmäktigedebatten på måndagskvällen. Representanter för ett flertal aktionsgrupper från innerstan och ytterområdena hade samlats för att protestera mot olika byggplaner. Bland dem Föreningen Rädda Engelbrekt som säger nej till de två planerade sjuvåningshusen på bollplanen intill Engelbrektsskolans skolgård.

 Läs Lars Epsteins blogginlägg här: 

http://www.dn.se/blogg/epstein/2009/12/15/demonstration-for-gronskan-5622

“Minskande grönytor i städerna gör att barn rör sig mindre, vilket på sikt kan få allvarliga hälsokonsekvenser. Fysisk aktivitet påverkar även barnens mentala och kognitiva utveckling, och ger positiva effekter på skolresultaten, skriver en idrottsforskare och två landskapsarkitekter i en artikel i Sydsvenskan. Läs mer: http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article627454/Krympande-gronomraden-ett-halsohot.html

Svenska Dagbladet hade i helgen en artikel om att exploateringen i Stockholm hotar stadens grön- och rekreationsområden, även skolgårdar som vid exempelvis Engelbrektsskolan. Läs mer: http://www.svd.se/stockholm/nyheter/exploatering-hotar-planerade-reservat_4609577.svd

SvD uppmärksammar under tisdagen det planerade bygget på Engelbrektsskolan under rubriken “omistlig grön lunga eller våldtäktsbuskage?” där Claes Arvidsson har svårt att se poängen i att bebygga skolgårdar som på Engelbrektsskolan. 
”Men Stadshusalliansen försöker också att skapa nya bostäder på marginalen.” “Att försöka hitta små inflyttningsbara ytor är fullt rimligt, men att man kan bygga betyder inte att man alltid ska. Ibland är det bättre att avstå. Jag har till exempel svårt att se det förnuftiga med den beslutade exploateringen av några av stadens skolgårdar (Läs Engelbrektsskolan).”

Läs hela ledaren här: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/omistlig-gron-lunga-eller-valdtaktsbuskage_4621679.svd

Föräldraföreningen på Engelbrektsskolan är skeptiska till planerna på att evakuera skolan för att bygga ny ventilation samt samtidigt spränga bort Tyskbagarberget och bygga bostäder. 
Barnens möjligheter till fri lek kommer kraftigt att minskas.

Läs artikeln här: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=856775

“I ett sista försök att stoppa två sjuvåningshus på barnens rastytor vid Engelbrektsskolan i centrala Stockholm har föräldrar skrivit ett brev till Unicef, FN och barnombudsmannen. I brevet hävdar de att om planerna genomförs så sker det i strid mot FN:s barnkonvention” skriver Svenska Dagbladet den 11 april.

Läs hela artikeln här http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2726989.svd