preload

”Ett konstigt möte” ...

Skrivet: Dec 05, 2008

Engelbrektmoderaternas informationsmöte den 4/12 2008 kl 18.00 angående byggplanerna på Engelbrektskolan

I panelen satt företrädare för Utbildningsförvaltningen, SISAB, Exploateringskontoret, Veidekke, Stadsbyggnadskontoret och skolan (rektor Sören).

Ordförande och inbjudande till mötet, var Lotta Juul, ordförande för Engelbrektsmoderaterna.

Föreningen Rädda Engelbrekt hade av Lotta Juul begärt en plats i panelen, för att kunna presentera sin alternativa byggplan, men nekats detta.

Läs mer

Inlägg av förälder till elever på skolan ...

Skrivet: Jan 28, 2008

Hej,

Jag heter Ulf Kjell Gür och är pappa till Ludvig i 4a, samt Markus i 4b. Jag skriver till er, föräldrar som har barn i Engelbrektsskolan, med anledningen av de pågående byggplanerna i kvarteret Sädesärlan. Jag skulle vilja sammanfatta mina reaktioner på detaljplanen på följande sätt;

Läs mer

Den arkitektoniska och stadsplanemässiga aspekten på att riva Engelbrektsskola ...

Skrivet: Jun 11, 2007

Den arkitektoniska och stadsplanemässiga aspekten på att riva Engelbrektsskolans rastyta respektive frågan om bevarandet av unika naturvärden

Få delar av staden förenar topografi och arkitekten så väl som området från Engelbrektsskolan till Engelbrektskyrkan. Detta är monumentalbyggnader som var och en inspirerats av och samspelar med den naturliga topografin i form av det gamla kvarnberget. Skolbyggnaden ansluter elegant till klippans genom en kraftigt utformad sockelvåning på samma sätt som den tio år yngre kyrkan växer upp ur samma klippa.

Läs mer