preload

Ansvariga för bygget

Stadsbyggnadskontoret  (bygglov m.m.):

Ann-Christin Kaplan, avdelningschef, paper proofreader 08-508 27 102 ann-kristin.kaplan@stockholm.se

Birgitta Holmström, kommunikationschef, 08-508 265 91, birgitta.holmstrom@stockholm.se

Thomas Herrlander (bygglov bostadsrätterna) 08-508 273 90. tomas.herrlander@stockholm.se

Charlotte Rydahl (bygglov idrottshallen) 08-508 274 79, charlotte.rydahl@stockholm.se

Roger Blomqvist, projektinformatör, 08-508 26 318, 070-550 94 10, term paper cover page apa formatting roger.blomqvist@stockholm.se

Fastighetskontoret:

Lilian Rosell,dating a macedonian woman projektledare.  08-508 27 603 SMS: 076-12 27 603. lilian.rosell@stockholm.se

Exploateringskontoret:

Petra Dalunde, kommunikationschef, petra.dalunde@stockholm.se

Miljöförvaltningen:

Leif Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör. Tel: 08-508 28 700.  leif.nilsson@stockholm.se

Ansvariga på byggarbetsplatsen:

Johan Åhström, platsinformatör, 08-508 265 40, johan.ahstrom@extern.stockholm.se

Ted Bertling , projektledare,  070 226 24 34, Ted.Bertling@WSPGroup.se

In3prenör och Sveab i konsortium” (bygget av idrottshallen) , 08-734 64 00, info@in3prenor.se

Roger Blomqvist, projektinformatör, 08-508 26 318, 070-550 94 10, roger.blomqvist@stockholm.se

www.stockholm.se/sadesarlan

e-post: sadesarlan@stockholm.se

Byggbolaget:

Veidekke Bostad AB (bygger bostadshusen), Max Ney, kommunikationschef, 0704-40 20 21, max.ney@veidekke.se

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, 08-635 61 15, per-martin.eriksson@veidekke.se

www.veidekke.se

Oscars fastighetsmäkleri som säljer lägenheterna:

http://www.oscars-makleri.se/index.php?page=15

Ia Bäckström, ansvarig mäklare

Direkt/Mobil: 08-545 675 02
Kontor: 08-545 675 00
Fax: 08-545 675 01
i.backstrom@oscarsmakleri.se

Östermalms stadsdelsnämnd:
Ordförande Johan Sjölin (M)
Tel: 070-951 78 01, johan@johansjolin.se

Vice ordförande Stefan Nilsson (MP)
Tel: 076-122 96 27, stefan.nilsson@stockholm.se

Lotta Juul Martin-Löf (M)
Tel: 611 78 42, lotta.juul.martin-lof@telia

Alla ledamöter, se: http://www.stockholm.se/ostermalm/politik

Stockholms stadshus:

Finansborgarråd Sten Nordin (M), sten.nordin@stockholm.se

Skolborgarråd Lotta Edholm (FP), lotta.edholm@stockholm.se

Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd Regina Kevius (M)

regina.kevius@stockholm.se