preload

Bakgrund

Stockholms stad planerar att spränga bort resten av Tyskbagarberget och ner mot minst 10 meter under jord för att där bygga två 7-våningshus med ca 74 bostadsrätter med dubbelgarage och en underjordisk idrottshall. En stor del av fotbollsplanen och skolgården kommer att essay proofreader försvinna för barnen, ca 34 %, och kvar blir en liten “kaninbur” mellan de nya husen och en idrotthalll under jord som ska delas med föreningslivet.

För att kunna genomföra projektet rivs två kulturhistoriskt intressanta flygelbyggnader från 1902. Förslaget försämrar miljön för framförallt skolbarnen, men även boende och arbetande i området.

Enligt den sk “Gluggenutredningen” som många politiska partier tog beslut om förhot ukrainian woman flera år sedan, så är flera skolgårdar i fara. Det finns längt gångna planer på att bebygga flera skolgårdar i Stockholm, bland annat Norra Real, Östra Real, Kungsholmens Läroverk och Högalidsskolan.

Rädda Stockholms skolgårdar från how to write a beginning to a philosophy paper exploatering!

 

Be den politiker du röstar på att visa dig “Gluggutredningen” och få dem att visa dig  varför skolgårdarna skall  bebyggas för att bygga ett bättre Stockholm!!!!!!!!!!!!