preload

Vi har ett annat förslag

Rädda Engelbrekts förslag till ny sporthall dagtid, ovan jord och på den del av bollplanen där det idag står en barack

Ny konstgräsplan byggs framför den nya sporthallen

Sporthall gjord i material som släpper in ljus

Rädda Engelbrekts förslag till ny sporthall på kvällstid