preload

Stadens byggförslag

Bilderna visar skolgården och bollplanens storlek, idag och efter det tilltänkta byggförslaget

Från Uggelviksgatan. Så här ser det ut idag och så här blir det om förslaget går igenom.

Från Danderydsgatan. Så här ser det ut idag och så här blir det om förslaget går igenom