preload

Engelbrektsskolan idag

Engelbrektsskolans skolgård

Engelbrektsskolans skolgård

Bollplanen idag mot Danderydsgatan/Östermalmsgatan. Med det tilltänkta byggförslaget försvinner det mesta av rastytan.

Skolgården mot Danderydsgatan, där staden tänker bygga ett av två 7 våningar högt bostadshus.

Skolgården mot Danderydsgatan. Ytterligare ett exempel på hur det ser ut idag.

Den gröna luftiga skolgården. Bollplan mot Danderydsgatan/Östermalmsgatan.

Den gröna luftiga skolgården. Bollplan mot Östermalmsgatan/Uggelviksgatan.