preload

Stockholms stad bjuder in till informationsmöte 22 nov

INBJUD AN

Informationsmöte projekt Sädesärlan

Välkommen till Öppet hus och information om projektet Sädesärlan som nu planeras i Stockholms stads regi.

TID: 22 november kl 18.00-20.00

PLATS: Engelbrektsskolan, lokal Poolhuset med ingång från Danderydsgatan

Projektet omfattar ombyggnad och renovering av Engelbrektsskolan, ny idrottshall och konstgräsplan samt nya två bostadshus. Arbetena ingår i Stockholms satsning på nya

bostäder, förbättrade skolmiljöer och nya idrottshallar för att fortsätta utveckla en kreativ, levande och mänsklig stad. Nu planeras starten av de yttre arbetena som bland annat omfattar sprängning och etablering invid byggområdet. Byggnadsarbetena beräknas pågå fram till 2014. Under perioden blir det tyvärr en del störningar i området som påverkar både boende och besökare.

Därför bjuder vi in till ett Öppet hus där besökarna får information om projektet och möjlighet att ställa frågor.

Under kvällen finns representanter för projektets olika delar på plats.

Välkommen!

Vid eventuella frågor, vänligen vänd dig till:

Roger Blomqvist, roger.blomqvist@extern.stockholm.se. eller

Helena Björklund, helena.bjorklund@extern.stockholm.se.