preload

Kampen fortsätter…..

Sommaren har snart övergått till höst och barnen på Engelbrektsskolan har blivit evakuerade till provisoriska lokaler över hela staden (Konradsberg på Kungsholmen och baracker på Gärdesskolan). De bygglovsansökningar som kommit in till Stadsbyggnadskontoret (SBK) har till viss del beviljats med en väldigt kort beredningstid! Trots att flera hundra sidor med synpunkter och överklagande kom in lyckades tjänstemannen på Stadsbyggnadskontoret (SBK)  fatta beslut redan någon dag efter sin semester. Märkligt! Men så har det varit från början av detta projekt när det först kom till vår kännedom för 4 år sedan. Kanske förre ordförande i Stadsdelsnämnden på Östermalm, Helena Bonnier (M), tyvärr får rätt när hon sa till oss: “Det spelar ingen roll vad ni tycker, vi kommer att bygga där ändå”.

Vi fortsätter dock att bevaka och överklaga den bygglovsansökan som kommit in gällande den underjordiska idrottshallen av en tennisplans storlek, det som staden kallar en fullstor idrottshall.

Kampen går vidare. Maila oss om ni har idéer eller synpunkter på hur vi kan få stopp på detta skandalbygge som planeras på barnens och skattebetalarnas bekostnad.