preload

Rädda Engelbrekt del 15

Senaste nytt om bygget på Engelbrektsskolan

Drygt 4 år har gått sedan vi i Rädda Engelbrekt startade granskningen av Stadens tänkta försäljning av Engelbrektsskolan bollplan och skolgård, och där bygge av bostäder och en underjordisk idrottshall.

Vad har hänt under våren?

Regeringen beslöt den 7 april att avslå våra överklaganden. Vi hävdar fortfarande att regeringens motivering till avslag inte är tillfylles. Regeringen har bland annat valt att bortse från bristen på upphandling kring markförsäljningen, vilket vi och Stadens revisorer har kritiserat.

Regeringen hävdar också i sitt avslag att bygget inte medför någon ”betydande miljöpåverkan” och att det därför inte har behövts göras någon miljökonsekvensbeskrivning, något som är anmärkningsvärt och fel om man ser till den lagtext som finns. Att spränga ett helt berg, som skolgården och bollplanen vilar på, mitt i ett gammalt kulturskyddat kvarter, öka trafiken till och från kvarteret, förminska och förmörka skolgården och kasta ut eleverna från skolan i flera år anser tydligen inte regeringen vara “betydande miljöpåverkan”.

Förutom dessa två starka skäl till att stoppa bygget anser vi också att de olika delarna i ärendet uppvisar genomgående uppenbart bristfällig beredning. Bl a har Regeringen haft möjlighet att pröva frågan om giltigheten av markanvisningsavtalet som är både felaktigt och till vissa delar saknas.  Regeringen gjorde inte det, varför? Regeringen väljer att själva bestämma vad som ska utredas i ett överklagande!?!

Vi kommer att överklaga regeringens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen, f.d. Regeringsrätten. Detta skall ske före den 7 juli i år.

Vi har även överklagat till Förvaltningsdomstolen som har gett oss avslag i vår överklagan om bland annat det rättsvidriga i upphandlingsprocessen och miljöaspekten.

Fortfarande är inga beslut tagna i Staden om hur den underjordiska idrottshallen ska finansieras. Inte heller finns något beslut om på vilket sätt eleverna på skolan kommer att få tillgång till denna hall.

Engelbrektsskolan har påbörjat flytt av inventarier och skolmaterial till Konradsberg och Gärdesskolan. Och detta innan många frågor kring evakueringen är lösta.

Till exempel frågor om säkra skolvägar, tillfredsställande undervisningslokaler m.m.

Förhandlingar om försäkringsfrågor mellan byggföretaget Veidekke och fastighetsägarna i området, har inte påbörjats ännu. Ej heller den besiktning av fastigheterna i området flera kvarter runt skolan som Veidekke själva har sagt skall ske innan sprängningarna börjar.

En fråga som vi i Rädda Engelbrekt inte ännu bemött i är sprängningstiderna. Från de första dokumenten från Staden handlade om som ni vet 3 månader sprängtid. Sprängningarna skulle ske måndag-fredag ca kl 7-19. I de senaste dokumenten handlar det om ”ca 6-8 månaders sprängtid alla dagar mellan kl 7-22”. Vi vet inte hur många av er som tycker det är OK, men det är något närboende bör få reglerat av Staden innan det drar igång. I sprängtiden är ej inkluderat uppsamling och transport av bergsmassor, som med hög sannolikhet låter mer och som tar längre tid att utföra.

Nu fortsätter vi arbeta för att stoppa detta skandalplanerade lyxbygge som sker på barnens bekostnad och med stort slöseri av skattebetalarnas pengar.

Vi ger inte upp!

Kan ni som får detta brev göra något för att stoppa bygget?

  • Fortsätt eller börja skriva insändare till media. Lokalt och eller riks.
  • Skriv / ring och påverka lokalpolitiker eller andra makthavare.
  • Skriv / ring till skolledningen Engelbrektsskolan gällande evakueringen, elevernas och barnens tillgång till skolgård och kaninbur.
  • Skriv / ring till Veidekke och ställ krav
  • Påverka Staden gällande eventuella sprängtider / bortforslingstider.

Med vänliga hälsningar och en önskan om en sprängfri sommar

Rädda Engelbrekt

raddaengelbrekt@gmail.com

www.räddaengelbrekt.se