preload

Regeringen har avslagit våra överklaganden

Regeringen har den 7 april 2011, med civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) som föredragande, avslagit våra överklaganden av detaljplanen för Sädesärlan 6. Regeringen motiverar sitt avslag av våra överklaganden med orden: “…att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.” Att spränga bort ett helt berg och en bollplan mitt i ett känsligt gammalt kulturkvarter och förminska skolgården för 1.000 elever anser tydligen inte regeringen vara “betydande miljöpåverkan”… Man kan då fråga sig vad definitionen är på “betydande miljöpåverkan”?

Regeringen skriver vidare att: “Frågan om giltigheten i kommunens markanvisningsavtal samt ersättningsfrågor prövas inte i detta ärende. Regeringens prövning omfattar inte heller laglighetsprövningen enligt kommunallagen.”

Vi kommer att överklaga regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) och på sikt kanske också till EU.