preload

Det kom ett brev….

RENOVERING AV ENGELBREKTSSKOLAN – JA TACK – MEN INTE PÅ BEKOSTNAD AV BARNEN!
Det senaste i raden av förslag om evakueringen i samband med renoveringen av Engelbrektsskolan är lika vansinnigt och ogenomtänkt som de tidigare. Nu vill man flytta barnen i klasserna 4 till 9 till Konradsberg, som ligger intill Lilla Essingen och mitt under Essingeleden, Sveriges mest trafikerade motorväg! Någon liknande långväga evakuering av en skola har, mig veterligen, aldrig utförts i Sverige, så det är ett experiment med barnens liv som insats!
Istället borde man ha lite tålamod och vänta tills Arkitekthuset (KTH Arkitektur), som ligger på Östermalmsgatan, 50 meter från Engelbrektsskolan, blir tomt och ledigt inom ett par år, eftersom Arkitekt-institutionen ska flytta till ett nytt hus inom KTH-området. Som evakueringslokaler får man då en byggnad som ägs av Akademiska Hus och som redan är anpassad för skol-verksamhet, med klassrum och all infrastruktur som behövs för att kunna bedriva en bra utbildning.

En annan lösning är att renovera halva Engelbrektsskolan i taget, och bedriva undervisning i den andra halvan. Detta har gjorts i många skolor tidigare och skulle gå alldeles utmärkt, om viljan finns.

Att skicka barnen från Östra Station till Konradsberg är dessutom en logistisk mardröm. Avståndet är så gott som 5km i varje riktning, dvs varje elev kommer att fraktas 1 mil varje dag! Med ca 500 elever att frakta blir det 500 mil per dag. Multiplicerat med ca 200 skoldagar per år och två års tid blir det hiskeliga 200.000 mil! Detta motsvarar 50 varv runt jordklotet! Vad blir resultatet av en miljökonsekvens-analys för detta? Och hur ska man lösa logistiken? Befintliga allmänna kommunikationer har inga resurser att frakta 500 extra passagerare mellan Östra Station och Konradsberg klockan 8 respektive klockan 15 varje dag. Och ska man sätta in extrabussar eller speciella bussar så kommer det behövas bortåt 10 bussar, eftersom en normal buss tar ca 50 passagerare. Vad får det för påverkan på Stockholms miljö? Det kan vem som helst räkna ut! Dessutom kan man knappast begära att de yngsta eleverna, i klass 4-5 (10-11-åringar), själva ska åka buss/tunnelbana till Konradsberg. Så någon form av organiserad logistik blir nödvändig. Detta har stadens tjänstemän ännu inte ens funderat på, och har inget förslag på hur detta skulle gå till! Och logistiken för de stackars föräldrar som har ett barn i klass 0-3 och ett barn i klass 4-9 blir fullständigt omöjlig, eftersom barnen i klass 0-3 ska evakueras till Gärdesskolan, längst bort på Valhallavägen, medan barnen i klass 4-9 hamnar i Konradsberg. Detta har tjänstemännen heller inte begripit!

Och det värsta av allt är att risken för att någon elev blir skadad under all denna transport är överhängande. Och skulle detta hända bör man omgående polisanmäla de beslutsfattande tjänstemän och politiker, som är ansvariga för beslutet, för “vållande till kroppsskada” eller “vållande till annans död”, och man borde inte tveka att döma dem till lagens strängaste straff, eftersom det skulle vara resultatet av en planerad handling!

Då vi inte vågar riskera vårt barns liv eller utbildning, har vi tvingats flytta barnet från Engelbrektsskolan till en annan skola i närområdet. Och många föräldrar kommer att välja att göra likadant. Är det verkligen detta man vill uppnå med beslutet?

Till de ansvariga tjänstemännen och politikerna i frågan finns bara en uppmaning: “Nu får ni verkligen ta och skärpa er!”

Stefan Heijtz, Stockholm

Rådmansg 22, 114 25 STH