preload

Stadsrevisionen riktar kritik mot utförsäljningen av Engelbrektsskolans skolgård

P R E S S M E D D E L A N D E

Stockholms stad säljer bollplanen på Engelbrektsskolans skolgård till byggbolaget Veidekke Bostad AB. Inga andra byggbolag har fått möjlighet att lämna in anbud på marken och markanvisningen hemligstämplades. Nu riktar stadens revisorer kritik mot exploateringsnämnden som har haft hand om ärendet. Varför har just Veidekke fått uppdraget att bygga bostadsrätter på bollplanen? Varför har inga anbud tagits in från andra byggbolag?


Eller som stadsrevisorerna skriver i sin rapport (25/2 2011):

“Företedda dokumenterade beslutsunderlag ger oss inget besked om grunder för direktanvisning till Veidekke och varför direktanvisning har valts framför anbudsförfarande.” “Enligt vår bedömning borde ett anbudsförfarande istället för en direktanvisning skapat bättre förutsättningar för exploateringsnämnden att agera affärsmässigt i detta projekt. Att beslutsunderlaget inte ger besked om grunder för en direktanvisning är en brist.”

Stadsrevisorernas rapport i sin helhet (17 sidor) och med sammanfattning (2 sidor) finns att hämta här under titeln “Granskning av affärsmässighet relaterat till ärende om försäljning av Sädesärlan 6″

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Dina-skattepengar/Revision-/Stadsrevisionens-rapporter/Revisionsrapporter/

Kontaktpersoner:

Ylva Hedenquist, förälder till barn på Engelbrektsskolan,

ylvahedenquist@gmail.com, 0709-996838

Annica Granath, förälder till barn på Engelbrektsskolan,

annica.granath@telia.com

Carl-Filip Henriksson, förälder,

cfh@comhem.se, 0705-131661


FAKTARUTA:

Bygget av bostadsrätterna på skolgården planeras starta i sommar och Engelbrektsskolans ca 950 elever ska under byggtiden evakueras till två olika platser i staden: baracker på Gärdesskolan för de yngre eleverna och Konradsberg på Kungsholmen för de äldre eleverna. Bygget beräknas ta ca 2 år. Föräldrar och boende har överklagat beslutet till Miljödepartementet, som ska ta ställning till överklagandena före sommaren.


Mer info om bygget på skolgården:

http://raddaengelbrekt.se/

http://veidekkebostad.se/sadesarlan/