preload

På vilket sätt är vi odemokratiska?

På vilket sätt är vi i Rädda Engelbrekt odemokratiska? frågar Carl-Filip Henriksson i en insändare i senaste numret av Östermalmsnytt (nr 7, februari 2011), sid. 30:  http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/6122

“Ni kritiserar oss i Rädda Engelbrekt för bl a hätska utfall, mobbfasoner och att använda oss av odemokratiska metoder med osakliga och löjliga argument. Inga exempel tas upp på sådant, förutom vår närvaro utanför Engelbrekts valkrets på valdagen som anses såsom odemokratiskt. Det är enkelt att skicka in insändare och kritisera utan att ge konkreta exempel. Sanningen är att det inte finns några sådana.

Vi i Rädda Engelbrekt har från första början (maj 2007) eftersträvat att hålla oss så objektiva som möjligt, endast ta reda på och beskriva fakta i ärendet. Trots att vi under drygt 3 år mötts av många felaktigheter, undanhållande av fakta, hemligstämplade dokument (på fel grunder), oförskämdheter och ibland rena lögner i vår kontakt med flera av Stadens politiker, tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret, personal på skolan samt ansvariga på byggbolaget, så har vi fortsatt vara så sakliga som varit möjligt i vår information och kampanj emot att bebygga skolgården. Flera av de uppgifter som vi tidigt avslöjade beskrevs som överdrifter och lögner då, är fakta idag.

Gällande informationen som vi delade ut på valdagen, så var det godkänt av vallokalens ansvarige som vi träffade på plats.

Med vänlig hälsning

Carl-Filip Henriksson, Rädda Engelbrekt”