preload

Har ni slut på vettiga argument? och svar på insändare

Har ni slut på vettiga argument? undrar insändarskribenten Christian i senaste numret av Östermalmsnytt (nr 6, februari 2011). Frågan är riktad till dem som är förespråkare för lyxbygget på bollplanen. Sid. 34: http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/6110

Jag skulle även vilja få chans att besvara Åke Johanssons och Fredrik Vibergs insändare i denna och förra veckans Östermalmsnytt:

Ni kritiserar oss i Rädda Engelbrekt för hätska utfall, mobbfasoner, använda oss av odemokratiska metoder utan respekt för demokratin. Inga exempel tas upp på sådant förutom vad vi gjorde på valdagen utanför Engelbrekts valkrets. Det är enkelt att skicka in insändare och kritisera utan att ge konkreta exempel. Sanningen är att det inte finns några sådana.

Vi i Rädda Engelbrekt har från första början (maj 2007) eftersträvat att hålla oss så objektiva som möjligt, endast ta reda på och beskriva fakta i ärendet. Trots att vi under drygt 3 år mötts av många felaktigheter, undanhållande av fakta, hemligstämplade dokument (på fel grunder), oförskämdheter och rena lögner i vår kontakt med flera av Stadens politiker, tjänstemän på Stadsbyggnadkontoret, personal på skolan samt ansvariga på byggbolaget, så har vi fortsatt vara så sakliga som det går i vår information och kampanj.

Gällande informationen som vi delade ut på valdagen, så var det godkänt av vallokalens ansvarige som jag träffade och den information vi delade ut innehöll bara fakta i ärendet.

Med vänlig hälsning

Carl-Filip Henriksson

Förälder, boende i området och statstjänsteman (därmed vet jag en hel del om demokratins spelregler)