preload

MP vill stoppa byggen på lekytor

Artikel i Svenska Dagbladet (10/2 2011) om att miljöpartiet vill se ett stopp för exploatering av bostäder som krymper barnens skolgårdar: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mp-vill-stoppa-byggen-pa-lekytor_5929787.svd