preload

Revisionsrapporten om utförsäljningen av rastytan är försenad till 25/1 2011

Resultatet av stadsrevisorernas granskning av utförsäljningen av rastytan är försenat till  den 25/1 2011. Revisionsrapporten skulle ha varit klar nu i december 2010, men försenades p.g.a. svårigheter att finna oberoende konsulter som kunde granska utförsäljningen. Förstahandsvalet av revisorer — Ernst & Young–visade sig vara samma revisionsbyrå som byggbolaget Veidekke anlitar och valet föll istället på PwC. Vi återkommer med mer info när revisionsrapporten är klar i slutet på januari 2011.