preload

Rädda Engelbrekt del 13

Stadens revisorer granskar utförsäljningen av rastytan och beslut om våra överklaganden bör snart komma från regeringen

När dessa rader skrivs så är det knappt en månad kvar till jul. Vi i Rädda Engelbrekt kämpar fortfarande mot beslutet att bebygga Engelbrektsskolans rastyta. Rädda Engelbrekts insatser under valrörelsen åstadkom en markant politisk svängning i valkretsen

och kanske till och med i kommunen i sin helhet. Moderater, socialdemokrater, kristdemokrater och folkpartister bytte parti till framför allt Centerpartiet i Engelbrekts valkrets, men även till Miljöpartiet – de två partier som tillsammans med Vänsterpartiet har röstat emot bygget på skolgården och bollplanen.

Våra överklaganden ligger fortfarande för utredning hos både Miljödepartementet och Förvaltningsrätten. Beslut väntas komma under vintern 2010/11. Skulle vi bli nekade där återstår att överklaga till Regeringsrätten och Europadomstolen, vilket vi i så fall kommer att göra.

Stadens revisorer granskar i dagarna utförsäljningen av rastytan och resultatet av revisorernas granskning väntas i mitten av december.

Till sommaren ska skolan evakueras till baracker på Gärdesskolan (F6—3) och Konradsberg på Kungsholmen (år 4—9). Det är ett förslag som Staden har tagit fram i dagarna. Dock långt ifrån genomtänkt som ni kan läsa i nedan bilaga såsom ett protokoll.

Därefter börjar byggbolaget spränga bort berget i ca 6-8 månader. Barnens bollplan och rastyta byggs igen för gott och de ca 900 eleverna får trängas under raster i den lilla ”kaninbur” till fotbollsplan (20 x 40 meter) som blir kvar av den nuvarande bollplanen. Efter skoltid låses även den.

Nu fortsätter vi arbeta för att vinna över detta skandalplanerade lyxbygge som sker på barnens bekostnad och med skattebetalarnas pengar.

Vi ger inte upp!

Rädda Engelbrekt

raddaengelbrekt@gmail.com

www.räddaengelbrekt.se

Bilaga

Närvarande på mötet i Engelbrektsskolans aula 30/11 2010:

ca 60 föräldrar, rektor Sören Hedlund, Carina Hallqvist, biträdande grundskolechef på utbildningsförvaltningen, och Malin Johansson, utbildningsförvaltningen.

Från Föräldraföreningen: Marie Roos och Kerstin Nordman.

Evakueringsförslaget från utbildningsförvaltningen:

F6–3 ska till baracker på Gärdesskolan (ca 250 elever) och årskurs 4–9 ska till Konradsberg på Kungsholmen (Marieberg/Fredhäll) (ca 650 elever).

Rektor Sören tycker att förslaget är bra, det bästa evakueringsförslaget hittills: “Stockholms finaste skollokaler!” (Konradsberg, inte barackerna på Gärdesskolan…min kursiv.), men de flesta föräldrar var kritiska till förslaget p.g.a. att de lägre årskurserna är för små för att själva ta sig till Gärdesskolan, och Konradsberg är för långt bort för de större årskurserna. Förslaget brister i närhetsprincipen och säkra skolvägar. Också svår vardagslogistik för föräldrar som har barn både i de lägre årskurserna och i de högre och alltså måste slussa sina barn till bägge skolorna.

Frågor från föräldrarna på kvällens möte:

Varför bygger man inte om skolan på sommarloven?

Svar från Malin Johansson: Blir byggkaos. Tar för lång tid. Tyvärr inte bara vi som styr detta byggprojekt. Ska samordnas med många intressenter.

Kommer det att finnas bussar för barnen till respektive skolor?

Svar från Carina Hallqvist: Vi försöker ordna det och tar den frågan till oss. Kanske kan buss gå från Engelbrektsskolan och några av de större barnen kan åka kommunalt med SL-kort. En sträcka på ca 20 minuter. Buss 4 till Odenplan, sedan byte till T-bana mot Thorildsplan. Eller buss 4 direkt, men längre att gå från hållplatsen då.

Ska de mindre barnen gå till Gärdesskolan längsmed Valhallaallén och all trafik där? Det kommer ju att sluta med att vi föräldrar får köra dem och orsaka ännu mer trafikkaos på Valhallavägen och/eller Karlavägen.

Svar från Carina Hallqvist: Vi tar med oss den frågan och försöker lösa det.

Vad gör vi som inte vill skicka våra barn över halva stan till Konradsberg?

Svar från Carina Hallqvist: Det finns andra alternativa skolor som Gärdesskolan t.ex. Men vi vet ej ännu om politikerna säger ja till detta förslag den 9/12.

Vem ska man mejla till med frågor?

Svar från Malin Johansson: mejla politikerna i utbildningsnämnden.

Hur ställer sig personalen till dessa evakueringslokaler?

Svar från Sören: Bifall från personalen. Stark tilltro till dessa lokaler.

Är det bra med tanke på ventilationen att lokalerna i Konradsberg ligger så nära Essingeleden?

Svar från Malin Johansson: lokalerna får inte sin ventilation från Essingeleden.

Finns det lokaler för matbespisning på Konradsberg?

Svar Sören: Nej, det är ett bekymmer. Vi kanske inte kommer att kunna ta med oss kocken med personal härifrån. Finns inte heller några lokaler för hemkunskap, men däremot en aula som man får hyra.

Finns det skolgård på Konradsberg?

Svar: Carina Hallqvist visar en liten plätt på kartan på Konradsbergs Campus. Föräldrareaktioner: Ska alla barn trängas där? Svar från Carina Hallqvist: den är större än den ser ut.

Vad gör ni om inte alla elever följer med till dessa två skolor? Varför frågar ni inte hur många som kommer med, utan bara planerar utifrån att alla 900 elever kommer med? Många kommer att byta till andra skolor.

Inget svar.

Varför blev det inte baracker på Norra Real, som var det tidigare förslaget?

Svar Carina Hallqvist: P-huset under jord klarar inte tyngden av alla baracker.

Vad gör ni om bygget drar ut på tiden? Har ni beredskap för det och i så fall för hur länge? Och vad kommer det att kosta stadens skattebetalare?

Svar alla: Ja, vi kan hyra Konradsberg från Akademiska Hus i flera år och barackerna på Gärdesskolan från termin till termin.

Var ska barnen spela fotboll? Nu har de ju en stor fotbollsplan att spela på, där de flesta barnen är på rasterna…

Svar från rektor Sören: Ja, kanske i Stadshagen. Jag känner inte till området.

Jag har hört att eleverna kommer att få begränsad tillgänglighet till den nybyggda underjordiska idrottshallen. Stämmer det?

Svar från Sören: Pass! Vi har inte fått tillfredsställande svar på den frågan ännu från idrottsförvaltningen.

Kommer bygget att bli av?

Svar Carina H: Vi planerar utifrån det, men överklaganden gör att det drar ut på tiden, men sagt att skolan ska stängas till sommaren.

Min föräldrasammanfattning:

Förslaget brister på många punkter och verkar inte alls genomtänkt. Utbildningsförvaltningen har fokuserat på att hitta lokaler. Var de lokalerna är, verkar vara underordnat och hur eleverna ska komma dit är ännu inte utrett. Många obesvarade frågor kvarstår. Evakueringen kommer att kosta Stockholms stad fler miljoner kronor i hyra för lokaler, transportkostnader (SL-kort till högstadiet, chartrade bussar), två rektorstjänster m.m., för att inte tala om det trafikkaos som kommer att uppstå när 900 elever ska ta sig till och från evakueringsskolorna. Som förälder och medborgare i Stockholms stad anser jag inte att en evakuering av skolans elever är varken ekonomiskt eller logistiskt försvarbar.

Jag kräver att Stockholms stad och berörda förvaltningar ytterligare utreder möjligheterna av att renovera skolan under sommarlov och andra lov i etapper, så att en evakuering kan undvikas. Detta förutsätter förstås att också bygget av bostadsrätter på barnens lekyta och bygget av den underjordiska idrottshallen stoppas.

Bästa hälsningar

Ylva Hedenquist, förälder till barn på Engelbrektsskolan