preload

Rädda Engelbrekt på plats vid vallokalen

Rädda Engelbrekt stod utanför vallokalen Arkitekthögskolan på valdagen 19/9 2010:

“Många väljare kom fram till oss och pratade. Flera frågade vilket parti de skulle rösta på för att slippa bygget på skolgården. Vi föreslog inga partier, men berättade att (MP) och (V) har röstat emot bygget och att (C) har reserverat sig.

Beslutet är överklagat och än är det inte kört

Flertalet av de föräldrar som vi mötte utanför vallokalen tror att det redan är kört och försent att påverka bygget. Vi berättade att vi har överklagat kommunfullmäktiges beslut från i juni 2009 och att inget är kört förrän våra överklaganden har behandlats. Och så länge det inte finns vettiga evakueringslokaler till eleverna, så kommer inget bygge att starta. Dessutom är den ekonomiska situationen osäker. Finns det tillräckligt med pengar både till bygge av bostadsrätter, idrottshall och evakuering av skolans 750 elever, 200 elever färre än när Rädda Engelbrekt började sin kamp mot bygget 2007/2008.  En anmärkningsvärt stor nedgång av antalet elever på kort tid med andra ord. Varför? Har så många slutat och bytt skola p.g.a. bygget?

Evakueringen beror på bygget

Många föräldrar, som vi pratade med, verkar dessutom tro att evakueringen måste genomföras för att skolan ska renoveras, inte p.g.a. bygget. Vi förklarade att frågan om att skolan måste renoveras tillkom EFTER förslaget om bygge av bostadsrätter på bollplanen, dvs. en efterkonstruktion för att kunna kasta ut eleverna och börja bygga. Om en renovering av skolan hade varit akut, borde den ha påbörjats för länge sedan, t.ex. under sommarloven. Men ingen politiker eller förvaltning verkar ens ha undersökt möjligheten att renovera skolan successivt under sommarloven. Och inget vite föreligger från Arbetsmiljöverket om att ventilationen är utdömd. Så varför är det så bråttom med att evakuera skolans elever?”