preload

Renovering eller bostadsrätter?

Igår intervjuades föräldrar till barn på skolan av lokaltidningen Mitti Östermalm. Förhoppningsvis kommer en artikel på detta i nästa nummer. Just nu är många föräldrar oroliga över evakueringen, som enligt Staden ska vara i 1.5 år, men som knappast är säkert då byggbolaget Veidekke inte vet hur länge sprängningen av hela bollplanen och delar av skolgården  kommer att pågå. Ca 6 månader har man sagt i protokoll. Enligt sprängare vi talat med kan detta dra ut på tiden. Kanske upp till 1 år vilket gör att många elever kommer att få flytta mellan olika evakueringslokaler under sina skolår.

Tyvärr låter det på skolan och Staden som om evakueringen handlar om att man ska renovera skolan. Det handlar INTE om renovering av skollokaler. Det handlar om att på 35 % av barnens rastyta skall för evigt försvinna till förmån för 74 st bostadsrätter och en underjordisk idrottshall med en storlek av en tennisplan, 20 x 40 m. Enligt ledande politiker vi varit i möte med från Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet så är det viktigaste för dem att fler bostäder byggs. I detta fall på våra barns bekostnad.