preload

Staden hävdar att de flesta är positiva till bygget!

Idrottsläraren på Engelbrektsskolan Göran Aspgren, tillika av Staden betald projektledare för den underjordiska idrottshallen och bostadsrätterna på skolgården/bollplanen, är väldigt positiv till bygget av dessa. Kommunpolitikerna från Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är positiva och har beslutat om bygget. Byggbolaget Veidekke är positiva.

Men nej, alla inblandade är långt ifrån positiva till detta byggprojekt med bostadsrätter och idrottshall.

Två enkäter som riktats till skolans föräldrar har gett samma, entydiga, svar: 97, respektive 98 %, motsätter sig kategoriskt byggplanerna.

35 % av föräldrarna säger sig skola ta sina barn ur skolan om evakueringen/bygget blir av.

Föräldraföreningen är uttalat emot.

Skolans Rektor sade vid Föräldraföreningens årsmöte nyligen att han inte ville att det skulle byggas bostäder på skolgården.

Lärarkåren har belagts med yttrandeförbud i ärendet.

Kommunpolitiker från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern har röstat emot bygget eller reserverat sig.

Samtliga kringboende och många fler medborgare i Stockholm är emot planerna att bebygga denna och fler skolgårdar eller andra grönytor i staden.