preload

Inlägg av förälder till elever på skolan

Hej,

Jag heter Ulf Kjell Gür och är pappa till Ludvig i 4a, samt Markus i 4b. Jag skriver till er, föräldrar som har barn i Engelbrektsskolan, med anledningen av de pågående byggplanerna i kvarteret Sädesärlan. Jag skulle vilja sammanfatta mina reaktioner på detaljplanen på följande sätt;

Den föreslagna förändringen av kv. Sädesärlan, samt de omgivande kvarteren, kommer att leda till en förtätning av området med ökad trafik som följd.  Värdefulla delar av den existerande väl fungerande miljön offras för tillkomsten av ca 90 bostadsrättslägenheter och en idrottshall.

Engelbrektsskolan förlorar en väsentlig del av sin nuvarande skolgård, samt vissa idag välanvända undervisningslokaler, framförallt del av flygel mot Danderydsgatan.

Den eventuella tillgången till den i servitut (g1) föreslagna nyttjanderätten till bollplanen på takterrassen, skall t.ex. jämföras med den idag fria tillgången till bollplanen.                       Skolans eventuella tillgång till den nybyggda idrottshallen nämns inte bland servituten i den offentliga dokumentationen. Eftersom idrottshallen skall byggas och drivas av Idrottsförvaltningen, kan man anta att Engelbrektsskolan får i likhet med andra potentiella hyresgäster betala marknadsmässig hyra för ett eventuellt nyttjande av idrottshallen.

Trafiken i området kommer att avsevärt öka, vilket är olämpligt av många skäl; skolans elever utsätts för fler trafikfaror, och tillsammans med skolans anställda får de en avsevärt sämre arbets- och levnadsmiljö.

Sammantaget är barnen i området de stora förlorarna. Engelbrektsskolans miljö försämras och de omgärdande gatorna blir farligare, bl.a. genom ökad trafikering.

Om ni är intresserade av att läsa om ärendet, som heter; Dp 2006-01860-54, så finns en hel del på nätet, via stockholm.se till Stadsbyggnadskontoret.

De av er som är intresserade av att planförändringen inte genomförs enligt nuvarande förslag så kan ni vända er till föreningen Rädda Engelbrekt, www.raddaengelbrekt.se

Stockholm 28 januari 2008