preload

Pressmeddelande, 19 april 2010

Svenska skolgårdar exploateras med bostäder

Nu ska svenska skolgårdar exploateras över hela Sverige.  I Stockholm började det med hotellbygget på Matteusskolans skolgård. Nästa skola som står på tur är Engelbrektsskolan. In på barnens fotbollsplan och rastyta ska två 7-våningshus med 74 bostadsrätter byggas. Under hela byggtiden skall skolans 950 elever evakueras i drygt 2 år. Kvar av barnens bollplan blir en liten “kaninbur” mellan bostadshusen. Men barn är inte kaniner, barn behöver stora ytor att röra sig på för att förhindra fetma och ohälsa.

All forskning och erfarenhet talar för att lekytorna för våra barn INTE ska minimeras och då särskilt ej i städer. Trots påvisande av detta i ett stort antal seriösa studier så agerar Kristina Alvendal, moderaterna, tillsammans med Carin Jämtin, socialdemokraterna i Stockholms Stadshus precis tvärtom och beslutar om att förminska barnens skolgårdar. De har stöd i sina planer av Folkpartiet och Kristdemokraterna. De partier som är emot projektet är Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Skolan blir bjuden på en idrottshall som skolbarnen inte får fri tillgång till

Staden och byggbolaget sägs bjuda Engelbrektsskolan på en idrottshall som kompensation för att bollplanen förminskas kraftigt. Den nya idrottshallen ska byggas under de nya fastigheterna. En idrottshall som barnen enbart får använda vid schemalagda idrottslektioner, inte på raster eller efter skoltid. Såväl efter som under skoltid är nuvarande fotbollsplan mycket flitigt använd.  Förutom detta måste barnen evakueras under drygt 2 år i tillfälliga lokaler, för att senare återkomma till en skola med ca 34 % förminskad rastyta, utan tillgång till solljus större delen av året. Vi skattebetalare subventionerar detta bygge med ca 120 miljoner kr av våra pengar!!

Föräldrars förslag ger både idrottshall och skolgård utan slöseri med skattemedel

Föräldrar och medborgare som värnar om barnen och miljön har tagit fram ett förslag på en idrottshall ovan jord på en ledig yta bredvid fotbollsplanen. Den kräver inga sprängningar i berget, ingen evakuering av skolans elever, barnen får behålla sin populära fotbollsplan och den blir betydligt mer kostnadseffektiv att bygga; ca 100 miljoner kr billigare än Stadens förslag.
Ingen ansvarig politiker eller tjänsteman har återkopplat på det alternativa förslaget! Nya bostäder bedöms vara viktigare än barnens rätt till ytor för fri och spontan lek. Borde inte någon av våra folkvalda titta på det alternativa arkitektritade förslaget?

Presskontakt: Ylva Hedenquist

Rädda Engelbrekt

www.raddaengelbrekt.se

raddaengelbrekt@gmail.com