preload

Rädda Engelbrekt del 0


Lite information till er alla närboende inför sommaren 2008 från Rädda Engelbrekt. Byggplanerna står kvar och vi inväntar planutställningen.

 

Rädda Engelbrekt har haft möten en gång i veckan under hela våren och försökt förstå vad politikerna och staden menar med att det är bra för barnen med att bygga igen 50% av skolgården för att där bygga bostäder och ge barnen en liten idrottshall under jord och en “kaninbur” mellan bostadsrätterna. Hittills har vi fått till svar “att detta är det bästa för barnen”. Stockholms stad slipper betala ett öre för att barnen blir av med större delen av sin skolgård och får flytta under jord. En rik kommun som Stockholm säljer ut sina barn och kommer att fortsätta med skolgårdar i innerstaden tills dess att vårt framtidskapital, barnen, får hålla sig i mörker och under jord under sin skoltid.

 

Rädda Engelbrekt har under våren anlitat en arkitekt som ritat ett förslag om idrottshall på skolgården mot Danderydsgatan. Ett förslag som Staden inte funderat på. Detta skulle ge barnen på skolan möjligheten att dels ha kvar sin skolgård med ljus i rymd och få en idrottshall som både är stor, ljus och modern.

 

Vi har skickat ut en enkät till alla familjer i Engelbrekts skola, ca 670 st. Svarsfrekvensen är mer än bra om man jämför med liknande undersökningar. Svaren är också entydiga. 99% av de 302 personer som svarat vill ha skolan kvar som den är eller Rädda Engelbrekts förslag med sporthall på skolgården. Endast 1 % vill bygga bostäder på skolgården som våra politiker och staden vill. Demokrati?

 

Lotta Juul Martin Löfs,  ordförande i Engelbrekts moderater, som också finns på denna maillista, påstående att föräldraföreningen i Engelbrekts skola är med stadens förslag är en lögn. Hon skriver också i sitt “månadsbrev” att Rädda Engelbrekt far med en del osanningar! Hon skriver att ett byggbolag ska bygga på en tomt “intill” Engelbrekts skola. Det hon glömmer att säga att tomten är skolgården, dvs fotbollsplanen. Hon säger en hel del konstiga saker i sitt brev vilket visar på att hon inte är insatt i ärendet eller far med en del osanningar själv. Hon har inte varit i kontakt med Rädda Engelbrekt själv, så hon fantiserar bäst hon kan. Hon säger även att vi närboende är rädda för att få mindre sol etc vid ett bygge. Hon vill gömma att hon är med på att SÄLJA ut barnen i Stockholms innerstad.

 

Våra politiker tänker enkelt och BARA i pengar. Genom att sälja barnens skolgård för ett spottstyver så vinner man en underjordisk idrottshall. Staden vinner markpriset, bostäder, skattepengar från de som bor där. Rädda Engelbrekt kommer att jobba för att moderaterna i Engelbrekt blir en minoritet vid nästa val om man inte stödjer våra synpunkter.

 

Planutställningen är i detta nu inte utsatt i tid. Planutställningen är den tiden vi alla har på oss att ge synpunkter på bygget. Märkbart är att Stadsbyggnadskontoret har tagit bort alla datum gällande detta bygge på sin hemsida. Vi tror dock att det kommer att ske i sommar då alla som vill ha synpunkter är borta från staden. Håll koll på Stockholms stads hemsida eller vår. Den enda chansen att påverka bygget är till sista dagen  på planutställningen.

 

Vi hänvisar framöver till vår hemsida för information: www.raddaengelbrekt.se. Vi kommer ej att skicka ut mer information på detta sätt.

 

Engagera Er innan det är försent. Vi är ett fåtal personer som jobbat hårt det sista året för våra barns framtid.

 

Tack för Ert engagemang och vi önskar Er en trevlig sommar

 

 

Rädda Engelbrekt

 

raddaengelbrekt@gmail.com