preload

Rädda Engelbrekt del 4-5

Nu på torsdag den 14 maj måste överklagan om Stadsbyggnadsnämndens, SBN, beslut den 23 april skriftligen ha inkommit till Länsstyrelsen, med Stadsbyggnadskontorets adress.

Detta gäller Er som tidigare inkommit med synpunkter under planutställningen i vintras. Först och främst bör ni överklaga det som ni själva ej har fått tillgodosett i era synpunkter. Men med detta mail bifogar vi förslag på punkter som vi anser ej har undersökts eller utretts. Det finns många fler, men dessa gäller främst miljön för eleverna och boende i närområdet.

Ni är välkomna att fritt kopiera eller få uppslag till det ni vill skriva.

Vi kommer snart att gå ut med namnlistor i kvarteren. Vill Ni hjälpa till att samla in namn bland vänner, bekanta, grannar mm. Maila mig så mailar jag en namnlista till er för utskrift. Dessa kan Ni senare skicka tillbaka till mig på nedan adress.

I början av juni kommer vi även att samla oss till en demonstration inför det beslut som Kommunfullmäktige skall fatta i Stadshuset. Vi hoppas på att Ni samt många andra vill nyttja er demokratiska rättighet och ställa upp med att påverka våra folkvalda politiker.


Med vänlig hälsning

Rädda Engelbrekt

raddaengelbrekt@gmail.com