preload

Rädda Engelbrekt del 7

Idrottsläraren har tjänat stora pengar på att bebygga skolgården.

Kampen går vidare mot att på ett felaktigt sätt bebygga Engelbrektsskolan och ta ifrån barnen en stor del av deras rastyta. Föreningen har under många månader försökt utröna varför gymnastikläraren Göran Aspgrens varit så engagerad i detta bygge. Han var den som på det första samrådsmötet med de boende i området 2007, svarade på alla möjliga frågor i detta bygge; från  elevers förbättrade gymnastikmöjligheter till hur sprängningarna skall gå till och hur länge.

(Det var på detta möte som företrädarna för Veidekke och tjänstemännen i staden talade om att sprängningen av berget skulle ta 3 månader, under ett sommarlov, och talade inte om evakuering, ventilationer mm mm). Vi i Rädda Engelbrekt har från början misstänkt att han genom sitt privata företag fått pengar av staden för att lansera projektet. Efter ihärdigt mailande med staden har vi fått följande information från Exploateringskontoret:

Enligt Sofie Klingvall (Expl.kont.) har Göran Aspgren emottagit emellan: 330-400/tim, 20 timmar i månaden sedan den 1/7-2006 till idag. Räknar vi med det högre timbeloppet är detta alltså nära 300.000 kr till dags dato! Det pågår alltså fortfarande!

Enligt Görans chef, rektor Sören, sa han från början att Göran ej var inblandad i projektet. Rektorns chef på utbildningsförvaltningen, Bengt Nilsson, sa till oss på ett möte i aulan att våra misstankar inte var något han kände till och OM så skulle vara fallet, så är det “allvarligt”.

Vi som kämpat mot detta i drygt 2 år är inte förvånade att vi har rätt även i denna fråga såsom så många andra. Hela byggprojektet luktar illa och är för all framtid illa för våra barn. Moderater, Socialdemokrater, Kristdemokrater och Folkpartister tycker fortfarande att bygget blir bra för både barnen i skolan och bostadsbyggandet i Stockholm.


Vad tycker du och vem tänker du rösta på i EU-valet och i nästa kommunalval?

Sprid detta, skriv/ring till era kommunala politiker och fortsätt skriv på namnlistorna (finns på vår hemsida)


www.raddaengelbrekt.se


Med vänlig hälsning


Rädda Engelbrekt


raddaengelbrekt@gmail.com