preload

Rädda Engelbrekt del 8

Vi tycker att vi i Rädda Engelbrekt och andra eldsjälar i ärendet i stort sett har gjort allt i vår makt för att stoppa detta bygge.

Vi har dock haft otur i tajming och intresse från media och politiker (förutom från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern). Vi har också sent sett den stora bilden i vårt “lilla” lokala ärende. Dvs att snart är alla våra barns skolgårdar i fara för den förtätning som framförallt moderaterna vill ha i Stockholm. Ärendet har på ett konstigt sätt förändrats hela tiden lagom till att vi har fått något grepp om det. Dessutom har vi blivit bemötta med många lögner, falsarier och tystnad från tjänstemän och politiker. En standardtaktik från dem i alla byggärenden kanske? Det svala intresset från föräldraförening (den gamla utbytta) och skolledning har också varit emot oss. Den enda engagerade har varit gymnastikläraren, men också förståligt. Läs:

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/242932-larare-gor-klipp-saljer-skolgard

Ser man tillbaka på de 2 år vi kämpat så borde vi tidigare varit mer aggressiva och fula i vår kampanj, såsom vissa av våra “motståndare”. Man måste dock betänka att vi, eldsjälar, har alla ett annat arbete och familj att tänka på trots all den tid, 100-tals timmar, vi har lagt ner i detta. Motståndare har också varit en välsmord Stadsapparat. Men ännu är det ej kört! Ring/maila/skriv och påverka alla politiker och mediakontakter ni har, använd gärna bifogade dokument.

Kom ihåg att Kristina Alvendal har med tiden fått många emot sig i sin framfart att förtäta Stockholm; framförallt hos V och MP, men även i den borgliga alliansen och sitt eget parti “Hon går fram som en ångvält” Det var väl en av många anledningar till att hon backade i bygget på Kampementsgatan, där många äldre boende medborgare fick med sig Staden. Men här gäller det framförallt barn och de har ju ingen rösträtt!

Vi har fått ihop namnlistor med ca 2000 namn som ska överlämnas den 15 juni i Stadshuset på något sätt av oss till politikerna. Förra gången vi samlades mot beslutet i Stadsbyggnadsnämnden var vi 7 st vuxna och 4 barn?!? Därför behöver vi nu så många som möjligt som närvarar på åhörarläktaren på Kommunfullmäktigemötet i Stadshuset den 15 juni. Från kl 15.00. Frågestund först och beslut tas från kl 16.00. Där har ni er absolut sista chans att skrika ut er åsikt innan sprängningarna tar vid nästa höst.

Överklagandet på ett för oss eventuellt negativt beslut ska ha inkommit till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Jag antar att alla som tidigare inkommit med synpunkter/överklaganden har rätt till det.


Med vänlig hälsning och en önskan till er alla om en trevlig sommar till trots.


Rädda Engelbrekt.

www.räddaengelbrekt.se