preload

Rädda Engelbrekt på plats på Engelbrektsdagen 27/4

Den 27 april var det Engelbrektsdagen.  Full fart i solen på skolgården och på fotbollsplanen. Det är svårt att förstå hur alla elever ska kunna få plats i framtiden om fotbollsplanen förminskas till förmån för bostadsrätterna… Rädda Engelbrekt var förstås på plats på skolgården och delade ut senaste nytt i kampen mot bygget av bostadsrätterna på barnens lekyta.

Senaste nytt från Rädda Engelbrekt!

Vi har inte gett upp och detta bygge är långt ifrån beslutat om…men vi behöver din hjälp…

Sommaren närmar sig i rask takt och om 1 år och 2 månader kan Engelbrektsskolan i sin nuvarande form vara ett minne blott. Barnen evakueras, hela bollplanen och del av skolgården sprängs bort och ca 74 bostadsrätter börjar byggas. En ny idrottshall skall byggas under jord, men den får bara nyttjas under skoltid. Övrig tid hyrs den ut till föreningar och företag. Kvar av bollplanen blir en liten “kaninbur” , som också endast får nyttjas under skoltid. En dryg tredjedel (ca 34 procent) av den nuvarande fotbollsplanen försvinner för gott. Rädda Engelbrekt kämpar vidare för att stoppa detta slöseri med dryga 100 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.

Vi har överklagat beslutet som fattades i Kommunfullmäktige 15/6 2009. Våra överklaganden utreds nu hos Miljödepartementet och beslut väntas komma i sommar. Vi försöker få fler medier än Östermalmsnytt att uppmärksamma vårt fall och de brister som har förekommit under beslutsprocessen. Vi försöker få de styrande politikerna i Stockholms stad att inse vilket misstag som är på väg att begås.

Vi arbetar med artiklar, pressmeddelanden, bokar möten med politiker, bloggar och kommenterar artiklar m.m. Vi har också satt upp banderoller på husen kring skolgården för att påverka omvärlden och i förra veckan gått ut med ett pressmeddelande för att väcka media. I dagarna uppdaterar vi vår hemsida med de senaste siffrorna och har ändrat utseende på den. Vi finns på plats under Almedalsveckan på Gotland i juli för att bland politiker och media få ut vårt budskap: “Rädda Stockholms skolgårdar!”

Vi behöver din hjälp

Vi som kämpar i Rädda Engelbrekt behöver just ditt stöd för att stoppa detta byggprojekt. Vi behöver nya idéer, nya kontakter i mediavärlden, fler som skriver insändare, bloggar och hjälper till att ställa de styrande i Stadshuset mot väggen via e-post eller direktkontakt m.m. Minsta handtag är mycket värt!

Maila ditt intresse till raddaengelbrekt@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Rädda Engelbrekt