preload

Rädda Engelbrekt del 10

Hösten gick och vintern kom. Med den kom dels beslutet från Utbildningsförvaltningen att evakueringen av skolan skjuts upp ett år till hösten 2011 och dels kom beslutet från Länsstyrelsen att man avvisar samtliga 18 olika överklaganden på Kommunfullmäktiges beslut.

Utbildningsförvaltningen grundar sitt beslut att skjuta upp renoveringen av skolan, enligt vår åsikt fly från sprängningarna för bygget då de blev längre än ett sommarlov, på att man ej funnit bra evakueringslokaler för barnen och antagligen lokaler till ett rimligt pris.

I början av detta ärende, samrådsmötet 2007, sades det från Staden att ingen evakuering var nödvändig eftersom Veidekke räknade med att sprängningarna skulle ta 3 månader, ett sommarlov. Barnen skulle ej beröras av bygget. När vi i Rädda Engelbrekt påminde om det orimliga i deras sprängkalkyler ändrade sig Staden och Veidekke. Veidekke tog fram nya sprängkalkyler som nu visade på ca 6 månaders sprängtid och samtidigt upplyste Staden oss om att det fanns ett stort ventilationsproblem i skolan. Enligt OVK-besiktningen var ventilationen så dålig att om man ej ordnade detta så skulle Staden beläggas med vite.

När Rädda Engelbrekt med flera återigen bevisat motsatsen gällande vites-delen återkom Staden med beskedet att vi kanske hade rätt i den delen men nu behövde man även renovera om skolan och därför var en evakuering nödvändig. Vi har försökt kommunicera med Staden gällande det orimliga att använda mångmiljonbelopp för att tillgodose att en byggherre får bygga ca 74 st bostadsrätter på bekostnad av att barnens hälsa och skolgång äventyras.”. Där har vi än så länge inte nått fram. Planerna ändras hela tiden. (I början av planerna gällde de drygt 90 lägenheter)

Länsstyrelsen avvisade som sagt alla överklagande utan att för den skull bemöda sig att motivera sig nämnvärt i beslutet. Enligt vår mening har Länsstyrelsen inte kommunicerat ärendet med varken Stadsbyggnadsnämnden som tog beslutet i april 2009 och Kommunfullmäktige som tog beslutet i juni 2009. Beslutet är inte berett på rätt sätt.

Rädda Engelbrekts medlemmar m fl har nu i fredags lämnat in åtskilliga överklaganden på Länsstyrelsens beslut till Regeringen och hoppas där vinna gehör. Dessutom är det valår vilket är till vår fördel. Kristina Alvendal har börjat backa i sin iver att bygga igen hela Stockholm och dessutom har Folkpartiet svängt i byggfrågorna.

Vi i Rädda Engelbrekt har gått hopp om att få byggplanerna återremitterade och kommer att kämpa även detta år.

Vi behöver dock frivilliga bidrag till vår “krigskassa” för att kämpa vidare. Många av oss har bidragit med mycket pengar och tid i snart 3 år. Senast förra veckan använde vi 4000 kr av vår kassa för att låta ett oberoende mätbolag mäta upp den rastyta där Staden hävdar att endast ca 10 % går förlorad genom bygget för barnen. Nedan bifogat protokoll visar på ca 34 % försvinner snällt räknat.

Ni som vill bidra med pengar får gärna använda Nordeakontot i mitt namn: Kontonumret är 4134 17 060 32, märk gärna Ert bidrag med namn och/eller fastighetsbeteckning. T ex Brf Sädesärlan 2. Dessa uppgifter finns även på vår hemsida.

Om er styrelse/förvaltning behöver underlag för utbetalning får ni gärna återkoppla till oss så kan verifiera vart pengarna har gått och går till.

Med vänlig hälsning

Rädda Engelbrekt


raddaengelbrekt@gmail.com


www.räddaengelbrekt.se


Nedan bifogat mätprotokoll som visar vad som verkligen försvinner av rastytan efter byggnationen.