preload

Välkomna alla nya Stockholmare till Sädesärlan

Hej och välkomna till de nya kvarteren kring Engelbrektsskolan!

Ni kanske har hört, eller inte, om protesterna kring bygget kring era bostäder på Engelbrektsskolans skolgård. Nu är ni nyinflyttade och har inget med att göra hur processen gick till för att era hus placerades på en stor del av en skolgård för 900 elever. Rädda Engelbrekt är en förening som skapades i FÖRSTA hand för att freda våra barns skolgård som var mycket större än idag med direkt solljus och utan insyn. Nu lyckades våra politiker ändå efter 5 års strid med att få igenom sitt bygge och ni har fått chansen att bo i dessa trevliga kvarter med skolan som granne. Det vi föräldrar och boende i området vädjar till er är att ni respekterar barnens kvarvarande chans till lek, fotboll och stoj på den ytan som är  kvar. Förhoppningsvis kan era egna barn och barnbarn själva leka på den fotbollsplan och lekyta som är kvar.