preload

Vi skriver snart april 2013! Bygget fortsätter och husen reser sig och omringar skolgården som ett fort. Skolan och Sisab har för oss föräldrar till elever i Engelbrektsskolan haft visning av “den nya Engelbrektsskolan” (21/3). 20 föräldrar var där, på en skola som har ca 900 elever…Så litet tycks intresset vara från skolans föräldrar och varför har inte skolan visning för dem det berör i första hand: skolans elever?! Tydligen får inte våra barn ha gympa i den “fantastiska nya FULLSTORA” idrottshallen när de börjar i höst, eftersom den inte är klar till terminsstarten i augusti utan först i slutet av oktober… Förtroendet är i botten för stadens politiker och byggbolaget Veidekke.

Besiktningarna av fastigheterna runt om sprängområdet blev klara i september 2012, men fortfarande har ej ägarna till fastigheterna fått svar på ersättning för de skador som åsamkats dem under de ca 9 månaders sprängning som pågått. Ca hälften av lägenheterna skall tydligen vara sålda i de nya husen. Intressant, kul eller för sorgligt är att mäklaren till de nya lyxbostadsrätterna inte någon gång säger att deras innergård är den kvarvarande av en stor skolgård för 900 barn. Glöm ej detta då vi om ett par år får läsa att lyxbostadsrättsägarna INTE vill ha barn störande på “sin” innergård.