preload

Hög nota för bygget på Engelbrektsskolan

Insändare i Mitt i Östermalm 6 mars 2012, sidan 2: http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_miio

“Nu kommer notan för bygget på Engelbrektsskolans skolgård. Engelbrektsskolan har tappat 200 elever sedan bygge och evakuering påbörjades hösten/vintern 2011. Lärare ska sägas upp och klasser splittras och slås samman…Skolgården har skövlats och de 100 familjerna som bor vid skolan kan tvingas evakuera…, men ändå fortgår bygget…”