preload

Insändare: “Bollplan bebyggs med lyxbostäder”

Insändare i dagens “Mitt i Östermalm” 6/12 2011 riktad till Sten Nordin:  “Tack Sten Nordin (M) för att du berövar barnen deras bollplan och bygger lyxbostäder på den!”…

Se sidan 2 här: http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_miio# Klicka på “Senaste tidningen” och bläddra, om länken inte länkar direkt till sidan.