preload

Pressmeddelande: Skolgården skövlas nu utan bygglov

P R E S S M E D D E L A N DE 11.11.25

Övergrepp på Engelbrektsskolans skolgård

Nu skövlas skolgården utan bygglov

I natt fälldes den 1.000-åriga TV-eken, trots kraftiga folkliga protester och expertutlåtande om att eken i stort sett var frisk.

Igår fälldes alla träd på Engelbrektsskolans skolgård, trots kraftiga protester från föräldrar, elever och medborgare och forskningsutlåtande om att barn behöver bra och stora skolgårdar för att förhindra fetma och ohälsa.

I skrivande stund gräver en grävskopa upp asfalten på bollplanen för att bereda plats åt två bostadshus med lyxbostäder.  Detta sker trots att bygglov inte har beviljats än. En otillåten åtgärd som kommer att anmälas till Stadsbyggnadskontorets juridiska avdelning. Staden har lärt sig av ek-själarnas ockupation och byggbolaget Veidekke Bostad AB har idag placerat ut en vakt utanför ingången till skolgården.

Rivningen av skolans paviljonger har redan påbörjats, trots att det var sagt att det skulle ske först vid årsskiftet. Då ska enligt planerna sprängningar av berget inledas; Tyskbagarberget, som skolans bollplan vilar på.

Trots flera års protester av föräldrar, elever och medborgare så ska elevernas bollplan förminskas till en kaninbur. Här ska byggas bostäder, men inte studentbostäder eller hyresrätter, utan lyxlägenheter: ett slags gated community. Lägenheterna förmedlas i vår av Oscars fastighetsmäkleri.

Det står illa till med lokaldemokratin och medborgarnas inflytande över sin stad när övergrepp som dessa ovan tillåts pågå!

Ylva Hedenquist, förälder till barn på Engelbrektsskolan, ylvahedenquist@gmail.com, 0709-996838

Carl-Filip Henriksson, cfh@comhem.se, 070-513 1661

Stefan Permander, stefan@permander.se


Engelbrektsskolan är en av Stockholms största kommunala skolor med cirka 1.000 elever, varav cirka 1/3 kommer från ytterstaden. Skolan ligger vid Valhallavägen, omgärdad av Uggelviksgatan, Danderydsgatan och Östermalmsgatan.

Bakgrund och mer info här om protesterna mot bygget på Engelbrektsskolans skolgård: http://raddaengelbrekt.se/


Ansvariga kontaktpersoner kring byggarbetsplatsen Sädesärlan 1-6, Engelbrektsskolan

Stadsbyggnadskontoret, SBK, Ann Christin Kaplan                                 08-508 27 102

Handläggare Tomas Herrlander, bygglov bostadshusen                               08-508 27 390

Handläggare Charlotte Rydahl, bygglov idrottshallen                                    08-508 27 479,070-461 20 03


Stockholms stad, Miljöförvaltningen                                                                  08-508 28 900


WSP Management, koordinerar hela bygget?

Projektledare Ted Bertling                                                                                    070 226 24 34,                       Ted.Bertling@WSPGroup.se


In3prenör och Sveab i konsortium” bygget av idrottshallen                           08-734 64 00                       info@in3prenor.se

Veidekke Bostad AB (bygger bostadshusen), Max Ney, kommunikationschef                                0704-40 20 21

Oscars fastighetsförmedling, som förmedlar lyxlägenheterna: http://www.oscars-makleri.se/index.php?page=15