preload

Insändare i Östermalm

Ännu en insändare i Östermalmsnytt nr 9, sid 34

Om gympaläraren kammar hem noll skyller han allt på en boll
Här ska byggas och förtätas, barnen ska bort och skolgården bli instängd som ett fort
När medborgarna protesterar kör bara staden över dem mera
Så fungerar lagom medbestämmande: tuta först och kör över oss sedan!

http://www.ostermalmsnytt.se/index.php3?use=document&cmd=show_inline&fileid=1172&filename=On-2010-09.pdf