preload

Möte med fastighetsägare och boende i Lärkstan19 oktober 2011 ...

Skrivet: Okt 23, 2011

Bakgrund

Det som man planerar att bygga är två 7-vånings bostadsrättsfastigheter, med garage, på varsin sida om skolgården samt en underjordisk idrottshall mellan fastigheterna. Den lilla yta som blir kvar mellan husen ska användas till en inhägnad bollplan.

Grundplanen var att man skulle starta bygget efter det att eleverna hade evakuerats vilket de gjordes i juni 2011. Sprängningarna beräknas pågå enligt projektbolaget WSP och byggbolaget Veidekke i ca 6-8 månader. Veidekke har tidigare uppgett att det krävs ca 144 lastbilar/dag för att forsla bort berget.

Juridik – överklaganden

Föreningen Rädda Engelbrekt samt flera andra fastighetsägare, boende och föräldrar till barn på skolan har överklagat detaljplanen och beslutet i Kommunfullmäktige från 2010. Regeringen avslog dock de sista överklagandena i år, dock utan att ha utrett sakskälen.

Högsta förvaltningsdomstolen har för ett par dagar sedan nekat till att upphäva regeringsbeslutet.

Det saknas dock bygglov för både bostadshusen och idrottshallen när detta skrivs. Dessutom är det oklart vem som ska bygga idrottshallen och därmed vem som ska spränga vad av berget.

Representanter från Fastighetsägarna

Fastighetsjurist Liselott Kristoffersson från fastighetsägarna berättade om erfarenheter med sprängningar i Stockholm och framförallt Citytunneln.

Hon ansåg framförallt att den besiktning som nu är aviserad från Ansvarsbesiktningar och i grunden från WSP och byggherren är långt ifrån tillräcklig. Det är viktigt att fastighetsägarna bevakar vad företaget Ansvarsbesiktningar genomför. När skador uppkommer i fastigheterna kommer det ALLTID vara svårt att vinna skadeståndsärenden mot byggbolagen eller Staden oavsett hur mycket bevis man har. Egen dokumentation, video foton med datum är ett tips. Räkna med en tuff tid framöver både ekonomiskt för fastighetsägarna och miljömässigt för att de boende.

Läs mer