preload

Det kom ett brev…. ...

Skrivet: Mar 15, 2011

RENOVERING AV ENGELBREKTSSKOLAN – JA TACK – MEN INTE PÅ BEKOSTNAD AV BARNEN!
Det senaste i raden av förslag om evakueringen i samband med renoveringen av Engelbrektsskolan är lika vansinnigt och ogenomtänkt som de tidigare. Nu vill man flytta barnen i klasserna 4 till 9 till Konradsberg, som ligger intill Lilla Essingen och mitt under Essingeleden, Sveriges mest trafikerade motorväg! Någon liknande långväga evakuering av en skola har, mig veterligen, aldrig utförts i Sverige, så det är ett experiment med barnens liv som insats!

Läs mer

Skolgårdsblues ...

Skrivet: Mar 15, 2011

Insändare “Skolgårdsblues” i Mitt i Östermalm nr 11/15 mars, sidan 2: http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/ostermalm.html


Läs mer

Rädda Engelbrekt del 14 ...

Skrivet: Mar 14, 2011

Rädda Engelbrekt del 14                          2011-03-13

Vad händer? Är allt klart och beslutat? Är det därför man i tidningarna bara skriver om evakueringen av barnen i Engelbrektsskolan?

När dessa rader skrivs är det vår i luften och vi i Rädda Engelbrekt kämpar fortfarande, efter snart 4 år, mot beslutet att bebygga Engelbrektsskolans skolgård med bostadsrätter och en underjordisk idrottshall.

Media har mest skrivit om och fokuserat på hur evakueringen av skolan skall gå till. Det är som om beslutet att bebygga skolgården är taget och eleverna inte längre har något val. Detta är FEL.

  • Beslutet om att bygga bostadsrätterna till sommaren är fortfarande överklagat.
  • Beslut om finansiering av den underjordiska hallen är inte taget. Inte heller finns något beslut om eleverna på skolan kommer att få tillgång till den nya underjordiska idrottshallen.
  • Kritik mot Stadens handlande i upphandlingsfrågan riktas nu från Stadsrevisorerna.
  • Många frågor kring evakueringen är inte lösta. T ex säkra skolvägar, tillfredsställande undervisningslokaler mm.
  • Förhandlingar om försäkringsfrågor mellan byggföretaget Veidekke och fastighetsägarna i området, har inte påbörjats ännu.
Läs mer

Skolgård kan ha sålts för billigt. Revisorer granskade upphandling. ...

Skrivet: Mar 08, 2011


Artikel om utförsäljningen av Engelbrektsskolans skolgård i senaste numret av “Mitt i Östermalm” (8 mars 2011) sidan 12:Läs mer