preload

Stadsrevisionen riktar kritik mot utförsäljningen av Engelbrektsskolans skolg ...

Skrivet: Feb 28, 2011

P R E S S M E D D E L A N D E

Stockholms stad säljer bollplanen på Engelbrektsskolans skolgård till byggbolaget Veidekke Bostad AB. Inga andra byggbolag har fått möjlighet att lämna in anbud på marken och markanvisningen hemligstämplades. Nu riktar stadens revisorer kritik mot exploateringsnämnden som har haft hand om ärendet. Varför har just Veidekke fått uppdraget att bygga bostadsrätter på bollplanen? Varför har inga anbud tagits in från andra byggbolag?

Läs mer

På vilket sätt är vi odemokratiska? ...

Skrivet: Feb 18, 2011

På vilket sätt är vi i Rädda Engelbrekt odemokratiska? frågar Carl-Filip Henriksson i en insändare i senaste numret av Östermalmsnytt (nr 7, februari 2011), sid. 30:  http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/6122

Läs mer

Har ni slut på vettiga argument? och svar på insändare ...

Skrivet: Feb 14, 2011

Har ni slut på vettiga argument? undrar insändarskribenten Christian i senaste numret av Östermalmsnytt (nr 6, februari 2011). Frågan är riktad till dem som är förespråkare för lyxbygget på bollplanen. Sid. 34: http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/6110

Jag skulle även vilja få chans att besvara Åke Johanssons och Fredrik Vibergs insändare i denna och förra veckans Östermalmsnytt:

Läs mer

MP vill stoppa byggen på lekytor ...

Skrivet: Feb 10, 2011

Artikel i Svenska Dagbladet (10/2 2011) om att miljöpartiet vill se ett stopp för exploatering av bostäder som krymper barnens skolgårdar: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mp-vill-stoppa-byggen-pa-lekytor_5929787.svd

Läs mer