preload

Lyxbygget på bollplanen tvingar bort Engelbrektsskolans elever ...

Skrivet: Jan 29, 2011

Insändare i dagens Östermalmsnytt 29/1 2011: “Lyxbygget på bollplanen tvingar bort Engelbrektsskolans elever”, sid. 30: http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/6079

Läs mer

Insändare: Engelbrektsskolans matsal kommer bli alldeles för liten ...

Skrivet: Jan 25, 2011

Om lyxbygget på Engelbrektsskolans bollplan genomförs: 1/3 av lekytan försvinner. Kvar blir en kaninbur på 20 x 40 meter mellan lyxbostäderna. 500 kvm yta inom skolan försvinner och matsalen förminskas, så att inte alla elever får plats. Restaurangkuponger för de äldre eleverna och de yngre eleverna kan äta i klassrummen (!) föreslår utbildningsförvaltningen. Se insändare i dagens (25/1) “Mitt i Östermalm”, s.2: http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/ostermalm.html

Läs mer

Insändare: Bygget på bollplanen tvingar bort barnen ...

Skrivet: Jan 18, 2011

Insändare skriven av förälder till barn på Engelbrektsskolan i  “Mitt i Östermalm” (18/1), sidan 2: http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/ostermalm.html

Utdrag ur insändaren: “Nu har skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) genom sin sekreterare bekräftat att det är bygget av de exklusiva bostadsrätterna på Engelbrektsskolans bollplan som omöjliggör en renovering i etapper av skolan och tvingar bort barnen därifrån: “På grund av det omfattande byggprojekt som beräknas starta sommaren 2011 vid skolan är det heller inte möjligt att evakuera i etapper eller flytta eleverna inom skolan.”

Läs mer

Bygget av bostadsrätter på bollplanen tvingar bort barnen från Engelbrektssko ...

Skrivet: Jan 03, 2011

Svar till Lotta Edholms borgarrådssekreterare Åsa Härkegård 11.01.03

Hej, Åsa!

Tack för ditt svar om Engelbrektsskolans evakuering å Lotta Edholms vägnar!

Det är alltså bygget av bostadsrätter på bollplanen som omöjliggör en renovering i etapper och tvingar bort barnen från skolan: “På grund av det omfattande byggprojekt som beräknas starta sommaren 2011 vid skolan är det heller inte möjligt att evakuera i etapper eller flytta eleverna inom skolan.”

Läs mer