preload

Tack till Tomten i Stadshuset ...

Skrivet: Dec 17, 2010

Dikt i dagens Östermalmsnytt (17/12), sid. 35: 
“Tack Tomten i Stadshuset för julklappen att spränga min skolgård och evakuera mig och mina klasskompisar över halva stan i flera år. Hur tror du att vi elever mår?” /Elev i årskurs 6 i Engelbrektsskolan
http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/5943

Läs mer

Föräldrar om senaste evakueringsförslaget: “Vi känner oss helt maktlö ...

Skrivet: Dec 12, 2010

Dagens Östermalmsnytt, s.8: “Vi känner oss helt maktlösa”, säger föräldrar om det senaste evakueringsförslaget från utbildningsförvaltningen. Ett förslag som utbildningsnämnden beslutade om igår, 9/12,  och  godkände trots stora brister gällande närhetsprincipen och säkra skolvägar. Är det lokal demokrati? Att köra över föräldrar och barn på dette vise!:-(
http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/5248

Läs mer

Av Engelbrektsskolans historia kan vi lära oss mycket ...

Skrivet: Dec 09, 2010

Till utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen i Stockholms stad m.fl. berörda politiker och tjänstemän


Ibland får man ta historien till hjälp för att finna lösningar inför framtiden!:-)

Läs på om Engelbrektsskolans historia ur skriften till 100-årsjubileet 2002: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_engelbrektsskolan_100_ar_2002.pdf

Läs mer

Revisionsrapporten om utförsäljningen av rastytan är försenad till 25/1 2011 ...

Skrivet: Dec 08, 2010

Resultatet av stadsrevisorernas granskning av utförsäljningen av rastytan är försenat till  den 25/1 2011. Revisionsrapporten skulle ha varit klar nu i december 2010, men försenades p.g.a. svårigheter att finna oberoende konsulter som kunde granska utförsäljningen. Förstahandsvalet av revisorer — Ernst & Young–visade sig vara samma revisionsbyrå som byggbolaget Veidekke anlitar och valet föll istället på PwC. Vi återkommer med mer info när revisionsrapporten är klar i slutet på januari 2011.

Läs mer