preload

Myndighetsmakt eller medborgarrätt ...

Skrivet: Okt 07, 2010

Än är det inte kört att stoppa bygget på skolgården, även om vi föräldrar och medborgare är överkörda av både politiker och myndigheter!

Beslutet om bygge av bostadsrätter och underjordisk idrottshall på Engelbrektsskolans skolgård/bollplan har överklagats av oss medborgare och föräldrar till bl.a. Förvaltningsrätten. Vi inväntar nu Förvaltningsrättens dom. Fallet med bygget på skolgården har tyvärr varit ett tydligt bevis på myndighetsmakt, inte medborgarrätt. Myndigheterna har kört över oss medborgare och bortsett ifrån de argument vi har framfört mot bygget på skolgården. Ett överklagande av ett myndighetsbeslut är en sista utväg för oss medborgare att få beslutet om bygget stoppat. Läs gärna ledaren i Gotlands Allehanda om medborgarrätt kontra myndighetsmakt. Ett utdrag nedan och ledaren i sin helhet  här: http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=6339308

“Idag kan en medborgare klaga över kommunala beslut. Begränsningarna både för laglighetsprövningar och förvaltningsbesvär är dock strikta. Hela förfarandet med att dra en kommun inför förvaltningsrätten ses som något extraordinärt – som egentligen inte ska hända. Inte sällan är det Europadomstolens regler som kan hjälpa en medborgare som anser sig ha sett en orättvisa. I Sverige finns fortfarande en underliggande norm som säger att överheten aldrig kan ha fel. Sättet vi ser på staten och de offentliga institutionernas särskilda ställning som ofelbara gentemot individen härrör från en tid då allmogen hade att rätta sig efter överheten.”


Läs mer

“Barn har rätt till lek” ...

Skrivet: Okt 03, 2010

Idag 4 oktober är det den Internationella barndagen. För att uppmärksamma den dagen publicerar vi här ett lästips till de styrande i Stockholms stad som inte verkar ha förstått att  barn har rätt till lek och att den rätten begränsas när man förminskar stadens skolgårdar. Så här säger Bo Svensson, chef för öppen ungdomsverksamhet i Karlstad, bland annat  i artikeln:

“Sverige har en tradition att ge barn goda förutsättningar till lek.

– Men det finns många krafter som inte tar hänsyn till barnen, till exempel när man förtätar i storstäder som Stockholm.”

Läs hela artikeln här:

http://www.dagenssamhalle.se/nyheter/lekplatser-med-skonhet-och-sjael-17591

Läs mer