preload

Märkligt att evakuera eleverna till en byggarbetsplats… ...

Skrivet: Maj 19, 2010

Det kom ett mail från en förälder om Kvarnholmen i Nacka dit årskurs 7, 8 och 9 ska evakueras 2011 enligt det senaste evakueringsförslaget från utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Fler föräldrar frågar skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) ...

Skrivet: Maj 19, 2010

Bästa Lotta Edholm!

Bifogar här för din kännedom de frågor som jag och många föräldrar med mig vill ha svar på från utbildningsförvaltningen med anledning av det dåligt genomtänkta evakueringsförslag som presenterades för föräldrar och skolans personal i förra veckan (11/5). Skolans elever är ännu inte informerade om evakueringsförslaget, vilket är anmärkningsvärt, eftersom det är de som ytterst berörs av det.

Läs mer

Förälder frågar skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) om evakueringsförslaget ...

Skrivet: Maj 18, 2010

E-post till skolborgarrådet Lotta Edholm: lotta.edholm@stadshuset.stockholm.se‏

Bästa Lotta Edholm,
jag skriver till dig för att fråga vad du tycker om den evakueringsplan som utbildningsförvaltningen tagit fram för Engelbrektskolans drygt 900 elever. Föräldrarföreningen på skolan inbjöds till möte med förvaltningens ansvariga tjänstemän i tisdags och fick vi fick följande presenterat för oss:

Läs mer

“Engelbrektselever flyttas till Nacka” ...

Skrivet: Maj 17, 2010

Östermalmsnytt skriver om det senaste evakueringsförslaget för Engelbrektsskolans elever: http://viewer.zmags.com/publication/1ff28bec#/1ff28bec/12

Läs mer