preload

Rädda Engelbrekt del 10 ...

Skrivet: Jan 25, 2010

Hösten gick och vintern kom. Med den kom dels beslutet från Utbildningsförvaltningen att evakueringen av skolan skjuts upp ett år till hösten 2011 och dels kom beslutet från Länsstyrelsen att man avvisar samtliga 18 olika överklaganden på Kommunfullmäktiges beslut.

Läs mer

Överklagan till regeringen gällande bygget på Engelbrektsskolan från januari ...

Skrivet: Jan 22, 2010

Till Regeringen, Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län 

Läs mer