preload

”Ett konstigt möte” ...

Skrivet: Dec 05, 2008

Engelbrektmoderaternas informationsmöte den 4/12 2008 kl 18.00 angående byggplanerna på Engelbrektskolan

I panelen satt företrädare för Utbildningsförvaltningen, SISAB, Exploateringskontoret, Veidekke, Stadsbyggnadskontoret och skolan (rektor Sören).

Ordförande och inbjudande till mötet, var Lotta Juul, ordförande för Engelbrektsmoderaterna.

Föreningen Rädda Engelbrekt hade av Lotta Juul begärt en plats i panelen, för att kunna presentera sin alternativa byggplan, men nekats detta.

Läs mer