preload

Den arkitektoniska och stadsplanemässiga aspekten på att riva Engelbrektsskola ...

Skrivet: Jun 11, 2007

Den arkitektoniska och stadsplanemässiga aspekten på att riva Engelbrektsskolans rastyta respektive frågan om bevarandet av unika naturvärden

Få delar av staden förenar topografi och arkitekten så väl som området från Engelbrektsskolan till Engelbrektskyrkan. Detta är monumentalbyggnader som var och en inspirerats av och samspelar med den naturliga topografin i form av det gamla kvarnberget. Skolbyggnaden ansluter elegant till klippans genom en kraftigt utformad sockelvåning på samma sätt som den tio år yngre kyrkan växer upp ur samma klippa.

Läs mer